Paitoon Wiboonchutikula

  

Paitoon Wiboonchutikula

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล

Associate Professor Dr.Paitoon Wiboonchutikula

 

คณะเศรษฐศาสตร์

Faculty of Economics

  

Title Accession Number
อาฟต้าที่น่าลุ้น 54156
An Analysis of Foreign Barriers to Thailand's Exports 43883
A Macroeconomic Core of Open Economy for Progressive Industrialization and Development of Asian Economies in the New Millennium 55774
Protectionism Likely to Strengthen in Future 42999
Does FDI Enhance Economic Growth? New Evidence from East Asia. 86608
An Analysis of Thailand's Net Capital Inflows Surges After the 1997 Crises. 86719
Second Phase Import Substitution in Thailand 43902
The social security system in Singapore 86709
You are here: Home Resources ASEAN Community Chula Professors Specializing in ASEAN Affairs Faculty of Economics Chula Professors Specializing in ASEAN Affairs Faculty of Economics Paitoon Wiboonchutikula