Siripen Supakankunti

  

Siripen Supakankunti

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ

Associate Professor Dr.Siripen Supakankunti

 

คณะเศรษฐศาสตร์

Faculty of Economics

 

Title Accession Number
แนวทางการคุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าของประเทศไทย 73172
You are here: Home Resources ASEAN Community Chula Professors Specializing in ASEAN Affairs Faculty of Economics Chula Professors Specializing in ASEAN Affairs Faculty of Economics Siripen Supakankunti