Pongsa Pornchaiwiseskul

  

Pongsa Pornchaiwiseskul

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศา พรชัยวิเศษกุล

Associate Professor Dr.Pongsa Pornchaiwiseskul

 

คณะเศรษฐศาสตร์

Faculty of Economics

 

Title Accession Number
โครงการอาฟต้ากับการเป็นเขตการค้าเสรีอย่างแท้จริง. บทสรุปผู้บริหาร 85159
โครงการอาฟต้ากับการเป็นเขตการค้าเสรีอย่างแท้จริง. รายงานฉบับสมบูรณ์ 85160
You are here: Home Resources ASEAN Community Chula Professors Specializing in ASEAN Affairs Faculty of Economics Chula Professors Specializing in ASEAN Affairs Faculty of Economics Pongsa Pornchaiwiseskul