ตำแหน่งที่ตั้ง

 

 ที่อยู่: สำนักงานวิทยทรัพยากร ชั้น 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

 

 

  

เวลาเปิดบริการ

 

  • วันจันทร์ - ศุกร์     8.00 - 19.00 น.
  • วันเสาร์     9.00 - 18.00 น.
  • หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

 

การขอใช้บริการ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์เอกสารประเทศไทย ที่นี่มีข้อมูลการขอเข้าใช้บริการและข้อมูลการติดต่อศูนย์เอกสารฯ 

 

ข้อมูลทั่วไป

 

  • ผู้ใช้บริการที่สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี นิสิตระดับปริญญาโท นิสิตระดับปริญญาเอก เจ้าหน้าที่และอาจารย์ สามารถเข้ามาใช้บริการศูนย์เอกสารฯได้ภายในศูนย์เอกสารฯ หากต้องการยืมเอกสารต้องนำบัตรประจำตัวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาอ่านหัวข้อ “การยืมเอกสาร” ด้านล่าง

 

  • ผู้ใช้บริการทั่วไปและผู้ใช้บริการจากสถาบันอื่นสามารถใช้บริการศูนย์เอกสารฯภายในศูนย์เอกสารฯได้เช่นเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาอ่านหัวข้อ “การยืมเอกสาร”

 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการทั่วไปและผู้ใช้บริการจากสถาบันอื่นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ บริเวณด้านหน้าทางเข้า ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากรเพื่อใช้บริการศูนย์เอกสารฯ ค่าเข้าใช้บริการ 20 บาท 

 

การยืมเอกสาร

 

ผู้ใช้บริการ

ระยะเวลาให้ยืม

การยืมต่อ

จำนวนที่ให้ยืม

ค่าปรับ

หมายเหตุ

 

- นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกของจุฬาฯ

- อาจารย์จุฬาฯ

- บุคลากรจุฬาฯ

 

- เอกสารทั่วไป 2 สัปดาห์

- วิทยานิพนธ์ 1 สัปดาห์

ได้

10 เล่ม

- เอกสารทั่วไป 3 บาท ต่อวัน

- วิทยานิพนธ์ 30 บาท ต่อวัน

 

- กรณีเอกสารชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องจ่ายค่าทำสิ่งพิมพ์ใหม่เล่มละ 150 บาทและจัดซื้อตัวเล่มมาใช้คืนศูนย์เอกสารฯ   

- สำหรับเอกสารทั่วไป ผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อทางออนไลน์ได้ด้วยตนเอง สำหรับวิทยานิพนธ์ ผู้ใช้บริการสามารถโทรมาขอยืมต่อได้ที่เบอร์ 02-218-2959 หรือส่งอีเมลมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

- มีร้านถ่ายเอกสารในบริเวณศูนย์เอกสารฯ   

- มีบริการยืมระหว่างห้องสมุด (สำหรับบางสถาบันเท่านั้น)

- นิสิตปริญญาตรีของจุฬาฯ

- ผู้ใช้บริการทั่วไป

- ผู้ใช้บริการจากสถาบันอื่น

(ไม่สามารถยืมได้)

(ไม่สามารถยืมได้)

(ไม่สามารถยืมได้)

 

(ไม่สามารถยืมได้)

 

คุณอยู่ที่: Home การเข้าใช้ศูนย์เอกสารฯ