อาเซียนก้าวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : เวียดนาม

 

ASEAN Viet

 

มาถึงประเทศสุดท้ายแล้วสำหรับซีรีส์เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับ แน่นอนว่า ประเทศที่มีตัวอักษรลำดับสุดท้ายในอาเซียนก็ไม่ใช่ใครอื่นครับ เวียดนาม นั่นเอง

 

สำหรับเวียดนามนั้นประเทศเขาเองมีคำขวัญรณรงค์การท่องเที่ยวว่า เป็นประเทศที่สงบสันติและสวยงาม โดยชูประเด็นเรื่องความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดขาย ในระดับนโยบายนั้น เวียดนามก็เน้นเรื่องคล้ายๆ กับประเทศอื่นคือ ลดก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้ถุงพลาสติก ประหยัดพลังงาน ฯลฯ แต่ในระดับการบริหารราชการส่วนกลางนั้น เวียดนามมีทบวงสิ่งแวดล้อมที่ดูแลแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมที่จุดเดียว และประกาศให้ปี 2012 เป็นปีแห่งพลังงานยั่งยืนที่สำคัญ เวียดนามเองมีองค์กรเยาวชนที่ไม่สังกัดรัฐชื่อว่า 360 องศา เป็นองค์กรเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

 

ส่วนกิจกรรมรณรงค์ที่เวียดนามภูมิใจเสนอเป็นพิเศษก็คงจะเป็นคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า Earth Songที่แสดงเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2010 ซึ่งถือเป็นการแสดงดนตรีใหญ่ที่สุดที่เป็นการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมเท่าที่เวียดนามเคยมีทำให้ผมนึกถึงคอนเสิร์ตอีสานเขียวเมื่อพ.ศ.2526 ที่รวมเอาเหล่านักดนตรีผู้มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นคาราบาว คาราวาน อัสนี-วสันต์ ฯลฯไว้ด้วยกันที่เขาใหญ่ และร่วมกันร้องเพลง “ชีวิตสัมพันธ์”เพื่อปลุกกระแสอนุรักษ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

 

ก่อนที่เราจะไปรับชมเรื่องน่าสนใจอื่นๆ ผมอยากสรุปประเด็นของซีรีส์ที่ได้นำเสนอไปเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพรวมของการนำเสนอก่อนนะครับ

 

ประเด็นแรกคือ ท่านจะเห็นได้ว่า ระบอบการปกครองและความแตกต่างทางศาสนาและชาติพันธุ์นั้นไม่ใช่อุปสรรคสำคัญเลยในการที่แต่ละประเทศจะตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น แต่สิ่งที่แตกต่างไปคือ ระบอบการปกครองจะทำให้การจัดการปัญหาของแต่ละประเทศแตกต่างกันไปตามกลไกระดับชาติที่ตนเองมี

 

ประเด็นที่สองคือ ความเข้าใจประเด็นสิ่งแวดล้อมโดยเชื่อมโยงกับปัญหาอื่นๆ เช่น กรณีของสิงคโปร์ เห็นว่า ปัญหาโลกร้อนนั้นเป็นที่มาของปัญหาอื่นๆ ภายในประเทศหรืออย่างกัมพูชาที่การจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ดีจะนำไปสู่ปัญหาสาธารณสุขอื่นๆ ของพลเมือง

 

ระเด็นที่สามคือ ในเมื่อแต่ละประเทศมองเห็นปัญหาคล้ายๆ กันอยู่ เช่นนั้น อาเซียนเองควรมีกลไกการดำเนินการระดับภูมิภาคที่จะช่วยเหลือสนับสนุนการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ หากมีควรดำเนินการในลักษณะใด และมีขอบเขตอำนาจแค่ไหน

 

อย่าปล่อยให้โอกาสที่อาเซียนจะได้ประสานมือกันอย่างแน่นขึ้นต้องหลุดมือไปเลยครับJ

 

 

โดย ว่าที่ ร้อยตรี เสกสรร อานันทศิริเกียรติ

ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                                  ภาพโดย นายอภิชัย ทะนัน

ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

You are here: Home News อาเซียนก้าวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : เวียดนาม