อาเซียนก้าวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : เมียนมาร์

 

 

ASEAN Myanmar

 

มาถึงประเทศที่เรียกได้ว่า ถ้าเป็นผู้หญิงก็คงเป็นน้องเฟรชชี่ที่มีรุ่นพี่สนใจอยากเกี้ยวพาราสีมาเป็นคู่ครองเป็นแน่นะครับ เพราะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็ต่างเข้าไปรุมล้อมอยากจะไปลงทุนเสียเหลือเกิน และเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศนี้เองก็ยังมีคนที่รู้น้อยนัก เชื่อว่า พอพูดถึงพม่าหรือเมียนมาร์ (อยากเรียกให้ชิน ขอเรียกเมียนมาร์แล้วกันครับ) แล้ว หลายคนเห็นภาพของออง ซาน ซูจี นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพม่า หลายคนนึกถึงภาพของพระสงฆ์ที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง ยิ่งเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วยิ่งยากใหญ่เลยครับ กรณีที่โด่งดังหน่อยก็จะเป็นเรื่องของการสร้างท่าเรือทวาย ซึ่งก็มีประเด็นด้านผลกระทบที่ต้องคำนึงถึงด้วย

 

ถ้าสังเกตจากที่ได้นำเสนอไปในตัวอย่างของประเทศก่อนๆ จะเห็นได้ว่า หลายประเทศได้มีการลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ UNFCCC และพิธีสารเกียวโต และยังมีกลไกระดับชาติที่รองรับการขับเคลื่อนประเด็นสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วย อาทิ การตั้งคณะกรรมาธิการกิจการสิ่งแวดล้อม (NCEA) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 1990 และการกำหนดแผนปฏิบัติการระดับชาติ หน่วยงานเหล่านี้ตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะหมายรวมถึง การให้สัมปทานการตัดไม้ และการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ของเอกชนด้วย

 

หลายท่านคงเชื่ออีกเช่นกันว่า ประเทศอย่างเมียนมาร์นั้น รัฐจะต้องมีบทบาทครอบคลุมเบ็ดเสร็จทุกด้านแน่ๆ เลย ซึ่งต้องบอกว่า จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง เพราะในประเทศอย่างพม่าเอง ก็มีองค์กรระดับเยาวชนที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน เช่น

·       องค์กรเยาวชนเพื่อสนับสนุนการปลูกต้นไม้

·       องค์กรเยาวชนเพื่อกิจการสิ่งแวดล้อม

·       องค์กรเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก

·       องค์กรเยาวชนเพื่อรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก

 

โดยมีกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงที่ชื่อว่า Ministry of Social Welfare Relief and Resettlement เป็นผู้สนับสนุน (ขออภัยที่ไม่แปล เพราะเกรงว่า จะไม่ตรงกับชื่อทางการนะครับนะ)ส่วนใหญ่เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานหรือเป็นแกนนำในองค์กรเยาวชนเหล่านี้ก็มักจะเป็นลูกของผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของเมียนมาร์ หรือเป็นลูกหลานชนชั้นกลางที่ค่อนข้างมีหน้าตาพอสมควร

 

ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี จะมีกิจกรรมคล้ายๆ กับการเฉลิมฉลองเดือนแห่งการปลูกต้นไม้ โดยองค์กรเยาวชนที่กล่าวไปนี้จะเข้าร่วมเป็นประจำทุกปี ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะจัดในนครหลวงเนปิดอว์ดังเช่นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยการปลูกต้นไม้ที่เสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็เป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้ 6 ล้านต้นรอบนครหลวงที่มีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2011-2012 ซึ่งก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวจากเพื่อนบ้านของเราครับJ

 

 

โดย ว่าที่ ร้อยตรี เสกสรร อานันทศิริเกียรติ

ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                                  ภาพโดย นายอภิชัย ทะนัน

ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

You are here: Home News อาเซียนก้าวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : เมียนมาร์