อาเซียนก้าวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : กัมพูชา

 

ASEAN Cam

 

ตอนที่ผ่านมา เราคุยกันถึงประสบการณ์ของบรูไนในการจัดการสิ่งแวดล้อมไปแล้วนะครับ คงจะได้เห็นถึงความตื่นตัวและการวางแผนที่บรูไนเองก็มองเรื่องอนาคต มองถึงวันข้างหน้าของลูกหลาน มาตอนนี้ เราจะลองไปสำรวจประสบการณ์ของบ้านใกล้เรือนเคียงของเราอีกแห่ง นั่นคือ กัมพูชาครับ

 

สำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมของกัมพูชานั้น เราอาจระบุได้ชัดเจนเลยครับว่า เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเป็นประเด็นร้อนแรงมากๆ ในโลกปัจจุบันของเรา ชนิดที่ไม่มีใครไม่รู้จัก สำหรับเรื่องโลกร้อนในกัมพูชานั้นนะครับ เราจะเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆ อย่างที่คล้ายๆ กับหลายประเทศ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ฟ้าผ่า และที่สำคัญคือ เชื้อโรคในเขตร้อน

 

สำหรับน้ำท่วมนั้นก็เกิดจากสองสาเหตุครับคือ ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงกับโตนเลสาป และปริมาณฝนตกชุกจากพายุ ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดของกัมพูชา ถ้าท่านมีแผนที่กัมพูชาลองหยิบขึ้นมา จะเห็นได้ชัดครับว่า จังหวัดที่เกิดน้ำท่วมจะเป็นพื้นที่รอบโตนเลสาป อาทิ Siam Reap, Kampong Tom, Kampong Chheang, Kampong Speu ฯลฯ และพื้นที่ที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน อาทิ Stung Treng, Kratie, Kampong Cham ฯลฯ

 

สำหรับปัญหาฟ้าผ่านั้น ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก คณะกรรมการระดับชาติว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติเปิดเผยตัวเลขของผู้เสียชีวิตเพราะถูกฟ้าผ่าว่ามีจำนวนถึง 140 คน ในปี 2009 เพิ่มขึ้นจากปี 2008 ถึง 50% (ปี 2008 มีจำนวน 95 คน)ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวก็ลงความเห็นว่า ที่เกิดฟ้าผ่ามากขึ้นนั้นเป็นเพราะ โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น และป่าไม้ถูกทำลายมากขึ้นนั่นเอง

 

ส่วนเรื่องของเชื้อโรคในเขตร้อนนั้นมักเป็นโรคที่เกิดจากแมลง โดยเฉพาะยุง จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาเมื่อปี 2004 คนกัมพูชาป่วยเป็นโรคมาลาเรียและไข้เลือดออกสูงมากถึงขนาดที่มีผู้เสียชีวิต 500 คนต่อปีเลยทีเดียว พื้นที่ส่วนใหญ่ในกัมพูชาเองก็เป็นพื้นที่ปลายน้ำ โรคเหล่านี้ก็มักมากับน้ำ โดยเฉพาะน้ำที่ไม่สะอาดแล้วมีการใช้อุปโภคบริโภคต่อ

 

รัฐบาลกัมพูชาเองมีวิธีจัดการปัญหาโดยเน้นไปที่การออกนโยบายเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกครับ เช่น ลดการใช้เตาถ่านในครัวเรือน สนับสนุนการสร้างอาคารประหยัดพลังงาน และการลดภาษีสำหรับพลังงานทดแทนและพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ และด้วยความที่กัมพูชาเองก็รับรองพิธีสารเกียวโต จึงได้มีการสนับสนุนการริเริ่มโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM)

 

และในฐานะที่เป็นประเทศที่เน้นการท่องเที่ยว กัมพูชาเองพยายามส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีคำขวัญว่า “Clean City, Clean Resort, Good Services”และยังเข้าร่วมเครือข่ายการท่องเที่ยวอาเซียน หรือ ASEAN Tourism Network อีกด้วย

 

ฟังอย่างนี้แล้ว ผู้เกี่ยวข้องอย่าอยู่เฉยนะครับ!

 

 

โดย ว่าที่ ร้อยตรี เสกสรร อานันทศิริเกียรติ

ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                                  ภาพโดย นายอภิชัย ทะนัน

ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

You are here: Home News อาเซียนก้าวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : กัมพูชา