อาเซียนก้าวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : มาเลเซีย

 

ASEAN Malay

 

ผ่านไปหลายประเทศแล้ว ตอนนี้ถึงคิวของมาเลเซียละครับ พอพูดถึงมาเลเซีย หลายๆ ท่านก็คงนึกถึงตึกแฝดเปโตรนาส นึกถึงคำขวัญที่บอกว่า Malaysia, Truly Asia และอาจจะนึกถึงสายการบินราคาประหยัดบางแห่งด้วย แต่แน่นอนครับว่า ช่วงนี้เรากำลังอยู่ในซีรีส์ของสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผมก็คงจะไม่ออกนอกประเด็นไปเรื่องเหล่านั้นแน่นอน สัญญาครับ (เกี่ยวก้อย)

 

ผมเคยได้มีโอกาสเดินทางไปมาเลเซียครั้งหนึ่งเพื่อประชุมนานาชาติในประเด็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเยาวชนเมี่อปี 2010 ครับ และได้มีโอกาสเดินทางด้วยรถยนต์จากสนามบินกัวลาลัมเปอร์ไปที่มะละกา ซึ่งผมเชื่อว่า หลายท่านต้องเคยได้ยินชื่อ ช่องแคบมะละกา (โดยอาจแปลงเป็น มะละกอ ตามประสาเด็ก ซึ่งผมก็เคยทำในสมัยเรียน) ระหว่างทาง ท่านจะได้ทัศนาสภาพแวดล้อมที่สวยงามตระการตา มีแต่ต้นไม้ข้างทาง

 

แน่นอนครับว่า นั่นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มาเลเซียดำเนินการซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัก ก็เน้นย้ำมากๆ ครับถึงเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างที่เคยว่าไปในตอนก่อนๆ แต่ที่โดดเด่นมากๆ เห็นจะเป็นเรื่องการจัดพื้นที่ (Zoning) ที่กำหนดแบ่งแยกเขตที่อยู่อาศัย เขตเพาะปลูกอย่างชัดเจน (โดยเฉพาะการปลูกปาล์ม ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของมาเลเซีย) และยังรวมถึงการวางผังเมือง ตลอดจนการกำหนดวิถีชีวิตของประชาชนตามหลักศาสนา ช่วงหัวค่ำก็จะเริ่มได้ยินเสียงสวดมนต์แล้ว รถจะวิ่งน้อยลง ถนนก็จะโล่ง วิถีปฏิบัติเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณมลพิษทางอ้อมได้ดีทีเดียว

 

นอกจากบทบาทที่กำหนดจากรัฐบางส่วนแล้ว เยาวชนก็ยังเป็นส่วนสำคัญมากๆ อีกเช่นกัน เยาวชนหรือ youth ในประเทศมาเลเซียนั้นได้รับการรับรองให้เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญมาก ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ เยาวชนมาเลเซียนั้นดู “โต” กว่าเยาวชนประเทศอื่นที่อายุเท่ากัน (อันนี้เป็นข้อสังเกตจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนเองนะครับ)

 

มีการสร้างเครือข่ายที่เรียกว่า Malaysian Youth Climate Justice Network เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเยาวชนในการผลักดันการรณรงค์เรื่องโลกร้อนในประเทศมาเลเซีย มีการจัดค่ายสิ่งแวดล้อม (Green Camp) ที่นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาทำกิจกรรมร่วมกัน และที่น่าสนใจคือ มีการจัดกิจกรรมสนทนาวิวาทะกับหน่วยงานระดับกระทรวงและทีมงานนักวิจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลด้วย โดยประเด็นหลักคือ ต้องการความคิดที่สดใหม่ และเป็นการมองปัญหาไปข้างหน้า ซึ่งเยาวชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับกิจกรรมที่เคยปฏิบัติมาแล้ว ก็เช่น การปลูกป่าร่วมกับบริษัทในมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยในทางอ้อม

 

ถ้าเกิดท่านใดที่ทำงานในหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมสนใจ ก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับ

 

 

โดย ว่าที่ ร้อยตรี เสกสรร อานันทศิริเกียรติ

ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                                  ภาพโดย นายอภิชัย ทะนัน

ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

You are here: Home News อาเซียนก้าวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : มาเลเซีย