อาเซียนก้าวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : สิงคโปร์

 

ASEAN Sing

 

ผมเชื่อว่า หลายคนอยากไปสิงคโปร์... ทำไมน่ะหรือ? เพราะ ประเทศเค้าสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย การเดินทางสะดวกสบาย อาหารอร่อย สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม ซึ่งฟังดูดีหมด ทั้งๆ ที่ไปเที่ยว 3 วัน มันก็คงจะเพียงพอแล้วที่จะไปได้ทั้งเกาะ สิ่งที่สำคัญกว่าจึงอยู่ที่ว่า เบื้องหลังความสวยงามเหล่านั้นมันมาจากอะไร

 

สิงคโปร์นั้นเป็นเกาะ... แน่นอนครับว่า ความเป็นเกาะที่มีพื้นที่ไม่มากนั่นแหละที่จะกำหนดอนาคตของลูกหลาน และเพราะความตระหนักในความจำกัดนั่นเอง สิงคโปร์จึงพยายามคิดค้น พัฒนา หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา

 

โลกร้อน...น้ำแข็งขั้วโลกละลาย...ปริมาณน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น...พื้นที่เกาะลดน้อยลง...

 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมสำหรับสิงคโปร์จึงเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาอื่นๆ ทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม ปัญหาการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ไปจนถึงปัญหาของเส้นเขตแดนทางทะเล!

 

สิงคโปร์เป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกจากสถิติขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF เมื่อปี 2011 ที่วัดจาก carbon footprint หรืออัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยต่อหัว ทำให้สิงคโปร์ประกาศนโยบายลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ 35% ภายในปี 2030 และยังเน้นการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนให้มากกว่าพลังงานสิ้นเปลือง และยังหวังให้เมืองของตนเป็นตัวแบบของการพัฒนาเมืองที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทันสมัย

 

สำหรับประเด็นสิ่งแวดล้อมในสิงคโปร์ปัจจุบันก็มีตั้งแต่ การใช้ถุงพลาสติก การประมงยั่งยืน การบริโภคหูฉลาม การเก็บเกี่ยวผลผลิตต้นปาล์มเพื่อไปทำน้ำมัน การลักลอบตัดไม้ ซึ่งในปี 2011 ที่ผ่านมา องค์กรเยาวชนที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์มีการรณรงค์รับประทานมังสวิรัติทุกวันพฤหัสบดี (Veggie Thursday) ที่มี motto ในการดำเนินงานว่า “Feel good. Do good.” และมีการประกาศให้ปี 2011 เป็นปีนานาชาติแห่งการปลูกป่า และยังเน้นการสร้างความตระหนักรู้ และพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย

 

ต้องขอย้ำว่า รัฐบาลสิงคโปร์เอาจริงนะครับ ไม่ได้ประกาศนโยบายออกมาเฉยๆ ให้ดูโก้เก๋มีกึ๋นนะครับ แต่หมายถึง การวางบรรทัดฐานการปฏิบัติให้เกิดผลจริงสำหรับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทของคนสิงคโปร์ บริษัทข้ามชาติ จนถึงพลเมืองทั่วไปก็ต้องปฏิบัติตามกรอบนี้หมดครับ

 

อย่างนี้ถึงจะเอาอยู่ครับ!!!

 

 

โดย ว่าที่ ร้อยตรี เสกสรร อานันทศิริเกียรติ

ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                                  ภาพโดย นายอภิชัย ทะนัน

ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

You are here: Home News อาเซียนก้าวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : สิงคโปร์