อาเซียนก้าวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : บรูไน

 

ASEAN brunei

 

ถ้าพูดถึงประเด็นปัญหาท้าทายโลกของเราในศตวรรษที่ 21 แล้วนะครับ เชื่อว่า หลายท่านคงนึกถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมมาก่อนเป็นอันดับแรกเลย เพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆ เห็นได้จากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดถี่ขึ้นในช่วงนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นสึนามิ ตึกถล่ม ดินทลาย มหาอุทกภัย ฯลฯ สารพัดปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่รัฐต้องคำนึงถึงมากขึ้น ในตอนนี้ จะพูดถึงการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในประเทศของกลุ่มประเทศพี่น้องอาเซียนของเรานะครับ โดยจะเรียงตามลำดับตัวอักษร (ตามระเบียบพิธีทางการทูตของอาเซียนเรา) ดังนั้น ประเทศแรกก็จะเป็นบรูไนครับ

 

เริ่มจากภาครัฐก่อนเลยนะครับ บรูไนมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดล้อมแบบเบ็ดเสร็จทั้งหมด (จริงๆ จะเรียกเบ็ดเสร็จคงจะไม่ค่อยไพเราะนัก สมัยนี้เขาต้องเรียก “องค์รวม” หรือ “บูรณาการ” ครับ) ชื่อว่าDepartment of Environment, Parks, and Recreation (JASTRE) สังกัด Ministry of Development of Brunei Darussalam (คล้ายๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ บ้านเรา) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติการภายใต้โครงสร้างของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ภารกิจหลักคือ

·       รักษาสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการลดมลพิษ

·       บริหารจัดการการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอุทยานและการพักผ่อนหย่อนใจ

·       บริหารจัดการขยะโดยเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

·       สร้างความร่วมมือระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

 

และก็มีอีกอย่างที่คล้ายประเทศเราเลยคือ มีแผนพัฒนาแห่งชาติ (ซึ่งปัจจุบันใช้มาเป็นฉบับที่ 9 (2007-2012) แล้วครับ) เป็นตัวชี้นำการปฏิบัติงานของหน่วยราชการและส่วนที่เกี่ยวข้อง บรูไนเองนั้นมีคำขวัญกับเขาด้วยเหมือนกันนะครับว่า “มุ่งสู่คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า (Towards a Better Quality Environment)”ซึ่งก็มีรางวัลเมืองสะอาดอันดับที่สองแห่งเอเชียเป็นตัวการันตีเลยทีเดียว!

 

นอกจากมาตรการทางนโยบายและกฎหมายแล้ว บรูไนยังเน้นมาตรการกระตุ้นจิตสำนึกของพลเมืองในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ โดยเฉพาะบทบาทของเยาวชนครับ กิจกรรมประจำปีที่บรูไนเคยจัดก็เช่น การรณรงค์ปิดไฟเพื่อโลก (Earth Hour) เป็นประจำทุกปี การรณรงค์งดเว้นถุงพลาสติกทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2011 นี้เองครับ ลักษณะการรณรงค์คือ บริการห้างร้านจะงดใช้ถุงพลาสติกในวันเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันที่ชาวบรูไนจะออกไปจับจ่ายใช้สอยมาก และปริมาณขยะจะเพิ่มสูงขึ้น หากคิดจะออกไปจริงๆ ก็คงจะต้องเตรียมบรรจุภัณฑ์ไปเอง หรือไม่ก็ต้องไปแพ็กๆ ใส่ลังเอาเองครับ!

 

แล้วถ้าบ้านเราจะนำมาตรการนี้มาใช้บังคับบ้าง ทุกท่านคิดว่ามันจะเป็นอย่างไรครับ?

 

 

โดย ว่าที่ ร้อยตรี เสกสรร อานันทศิริเกียรติ

ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                                  ภาพโดย นายอภิชัย ทะนัน

ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

You are here: Home News อาเซียนก้าวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : บรูไน